Diversitatea produselor pe bază de lapte este foarte mare şi în continuă creştere. MTC ROMÂNIA vine în întâmpinarea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor prin dezvoltarea unor produse în pas cu nevoile şi schimbările de pe piaţă.

MTC ROMÂNIA se dedică pentru a vă oferi doar soluţiile cele mai bune, dezvoltate şi testate în fabricile pilot ale furnizorului nostru, susţinute de tehnicienii noştri pregătiţi să vă asiste în aplicaţiile dumneavoastră.

Produsele: amestecuri de emulgatori şi (sau) stabilizatori gata pentru a fi utilizaţi, dezvoltaţi pentru aplicaţii specifice.

Aplicaţii – Produse lactate fermentate
stab_lap2.2.
Conferă produselor dumneavoastră consistenţa şi cremozitatea dorită, împiedicând sinereza pe toată durata termenului de valabilitate a produsului finit.

Lapte recombinat
stab_lap3.31
Dacă laptele proaspăt nu este disponibil, laptele recombinat este o alternativă. Poate fi un produs cu termen de valabilitate lung, pe bază de lapte praf, grăsimi vegetale sau din lapte, apă, stabilizatori şi emulgatori.

Lapte cu ciocolată
stab_lap4.4
La acest produs şi la cele similare, trebuie parcurşi toti paşii necesari pentru menţinerea în suspensie a particulelor de cacao. Pentru aceasta, dozajul emulgatorilor şi stabilizatorilor trebuie ales cu grijă, conform specificaţiilor, reţetelor şi procesului folosit.

Budinca gelificată sau cremoasă
stab_lap8.
Aceste deserturi pe bază de lapte sunt bine cunoscute în toată lumea, uneori şi sub alte denumiri. Un amestec de stabilizatori şi emulgatori bine echilibrat va da un produs cu proprietăţile dorite de textură şi menţinere a formei.

Deserturi spumă
chocolate pudding_200x150
Acestea sunt de obicei aerate cu înglobare de aer între 50-100%. Au la bază grasime din lapte sau vegetală. Gama traditională include ciocolată şi vanilie, dar produsele cu fructe câştigă teren. Structura spumei poate varia considerabil de la celule de aer închise/mici la o structura mai deschisă cu o tentă umedă în funcţie de preferinţele consumatorului. Caracteristicile produsului final pot fi controlate modificând stabilizatorul sau emulgatorul ales.

Crema de brânză
stab_lap7.7
Este utilizată ca atare şi de asemenea ca ingredient în preparate. Crema, cu variante texturale minore, neînsemnate, are o consistenţă de pastă netedă şi se poate unge uşor şi fin.

Frişca
stab_lap8.8.
Frişca bătută este folosită tradiţional pentru decorarea prăjiturilor şi a deserturilor. Aceasta are la bază grăsime lactată sau vegetală.The variety of products based on milk is very large and in a continual increase. MTC ROMANIA comes to satisfy the client΄s demands and expectings, trying to develop the products according to the needs and changes on the market.

MTC ROMANIA dedicates oneself to offer you the best and advanced solutions that are tested in our supplier΄s factories, backed by our technicians prepared to assist you in your applications.

The products: mixtures of emulsifiers and (or) stabilizers prepared to be used and advanced for specific applications.

Applications- Fermented dairy products
stab_lap2.2.
Confers to your products the consistency and texture, preventing from the deterioration during the validity term.

Recombined milk
stab_lap3.31
If fresh milk is not available, the recombined milk it is an alternative.It can be a long time product, based on powder milk, vegetable grease, or milk, water, stabilizers and emulsifiers.

Milk with chocolate
stab_lap4.4
At this product and similary, there are to be done all the necesary steps to keep in suspension the cacao particles. For all this to happen the dosing emulsifiers and stabilizers has to be carefully chosen, according to the specifications, the recepies and the process.

Creamy or gelificated pudding
stab_lap8.
This desserts based on milk are wellknown in the world, sometimes under other names. A mixture wellbalanced of stabilizers and emulsifiers will give a new product with all the expected properties and conservation of the texture.

Foam desserts
chocolate pudding_200x150
This are usually aerated with air between 50-100%. The products are based on grease from milk and vegetables. The traditional scale includes chocolate and vanilla, but those that are with fruits are the ones that ground. The structure of the foam can vary according to client΄s preferences and the specific features can be controlled on the final product by changing the stabilizer or emulsifier used.

Cheese cream
stab_lap7.7
It is used accordingly and also like an ingredient in preparations. The cream with trifling texture alternatives has a smooth firmness so it can be easily and godson greased.

The whipped cream
stab_lap8.8.
The whipped cream is tradional used for the decoration of cakes and desserts. This is based on vegetable and dairy produce grease.