Folii skin

folskin1
Foliile tip skin din Surlyn pe care le furnizăm pieţei româneşti se aplică la cald prin vacuumare pe suport din carton sau material plastic rigid.
folskin1
Aceste folii pot fi folosite pentru ambalarea produselor electrice, piese auto, papetărie, birotică şi altele.

Skin Films

folii skin
The skin films of Surlyn, provided by us on the Romanian market, are applied warm by vacuuming on cardboard or rigid plastic support.

folii skinThese films can be used at packaging electrical products, spare parts, stationery, office documents and others.