Fine_food_circle
Pe baza experienţei acumulate în peste 20 ani de activitate pe această piaţă în România, şi beneficiind de know-how şi profesionalism de cel mai înalt nivel din partea furnizorului nostru, Palsgaard A/S Danemarca – lider în furnizarea de ingrediente funcţionale în acest segment, suntem în măsură ca împreună cu tehnicienii dumneavoastră să găsim şi să oferim cele mai bune şi complete soluţii pentru ca produsele dumneavoastră să se impună pe o piaţă cu cerinţe calitative din ce în ce mai înalte.
In lista de posibile aplicaţii ale emulgatorilor şi stabilizatorilor oferiţi, intră toate tipurile de maioneză, ketchup, sos şi dressing.

Efectul ingredientelor funcţionale
Finefood1
Ingredientele oferite de MTC ROMANIA sunt obţinute din materii prime selectate, pe baza cerinţelor consumatorilor şi producătorilor pentru produsele finite, fiind potrivite reţetelor dumneavoastră existente şi echipamentului de producţie actual. Unele dintre cele mai frecvente efecte pe care ingredientele noastre funcţionale le pot aduce în produsele finite sunt :
– creşterea capacităţii de legare a apei
– consistenţa mai cremoasă
– vascozitate ridicată
– reducerea conţinutului de ou din reţetă
– reducerea procentului de grăsime şi a caloriilor
– îmbunătăţirea structurii produsului
– stabilitate la îngheţ/dezgheţ
– prelungirea vieţii produsului în condiţiile calitative iniţiale

Aplicatii
Finefood2
Maioneza şi produsele similare sunt adesea fabricate folosind diverse metode şi reţete în care deseori sunt cerute ingrediente funcţionale potrivite pentru obţinerea rezultatelor finale perfecte. Paramentrii cheie ai producţiei care influenţează alegerea emulgatorilor/stabilizatorilor sunt :
– proces la cald sau la rece
– proces continuu sau în sarje
– cu sau fără ou
Maioneza şi înlocuitorii de maioneză se împart în general în următoarele grupe : – maioneza traditională (tipic cu min. 80% grasime); maioneza de salată (in jurul a 50% grăsime); maioneza ’’light’’ (grăsime pană la 40%) .
Gama noastră de emulgatori / stabilizatori acoperă toate aceste grupe.

Sosuri si dressing-uri. Pentru produse de acest tip, caracterizate în general printr-o vascozitate scăzută, MTC ROMANIA oferă o gamă largă de ingrediente funcţionale cu diverse aplicaţii ca :
– dressing-uri fără grăsime
– dressing-uri şi sosuri cu conţinut de grăsime
– sosuri stabile la cald şi îngheţ

Ketch-up. MTC ROMANIA va pune la dispoziţie emulgatori / stabilizatori potriviţi pentru textura şi vascozitatea cerută.Based on the experience gained in over 20 years of experience on the market in Romania, and with the expertise and professionalism of the highest level from our supplier, Palsgaard A/S Denmark – leading supplier of functional ingredients in this segment, we are able, together with your engineers, to find and offer the best and complete solutions for your products to be imposed on a market with quality requirements increasingly higher.
Finefood1
The list of possible applications of emulsifiers and stabilizers provide in all types of mayonnaise, ketchup, sauce and dressing.

The effect of functional ingredients

Offered by MTC ROMANIA, ingredients are sourced from selected raw materials, based on consumer demands and manufacturers for finished products, as appropriate existing recipes and your current production equipment. Some of the most common effects that can make our functional ingredients in finished products are:
– Increase the water-binding capacity
– Creamier consistency
– High viscosity
– The reduction of egg recipe
– The reduction of fat and calories
– Improving product structure
– Stability freeze / thaw
– prolongation of life product in the initial qualitative conditions.

Applications

Finefood2Mayonnaise and similar products are often made using various methods and recipes that are often required functional ingredients suitable for making perfect final results. Key production parameters influencing the choice of emulsifiers/stabilizers are:
– Hot or cold process
– Continuous or batch
– With or without egg
Mayonnaise and mayonnaise substitutes generally fall into the following groups: – traditional mayonnaise (typical min. 80% fat) mayonnaise salad (around 50% fat) mayonnaise’ light’ (fat up to 40% ).
Our range of emulsifiers/stabilizers covers all these groups.

Sauces and dressings. For products of this type, generally characterized by a low viscosity, MTC ROMANIA offers a wide range of functional ingredients with various applications such as:
– Non-fat dressing
– Dressings and sauces containing fat
– Stable sauces both warm and frost as

Ketch-up. MTC ROMANIA will provide emulsifiers/stabilizers suitable for texture and viscosity required.