PrajiPrincipala categorie de produse din această grupă sunt emulgatorii pentru produsele aerate obţinute prin batere.
Suportul acestor produse este amidonul natural care conferă avantaje privind sănătatea şi dezvoltarea produselor, astfel încât putem oferi produse exclusiv vegetale, nemodificate genetic.
Vă oferim o gamă largă de emulgatori cu aplicabilitate industrială, unde este important obţinerea de şarje constante în calitate, reducerea ajustărilor reţetei şi nu în ultimul rând costuri de producţie reduse.
Seria de emulgatori PALSGAARD SA 6600 – patentată de PALSGAARD, este bazată pe un singur ingredient cu multiple beneficii în utilizarea industrială: efect instant, o etichetă mai “curată”, îmbunătăţirea valabilităţii prăjiturii, un gust şi o aromă imbunatăţite, reţete uşor de ajustat, flexibilitate pt o gamă largă de aplicaţii, dozaj foarte mic, uşurinţă în dozare şi manipulare.
Palsgaard_rulada
Aplicaţii:
– toate tipurile de blaturi (sponge cakes, pound cakes, swiss rolls and snack cakes)
– paste făinoase
Proprietăţile de bază ale acestor produse sunt: caracteristicile de batere, textură, toleranţă, formă şi aspect.
pALSGAARD_tort

Cunoştinţele noastre în alte domenii în care activăm, ca de exemplu producerea ciocolatei, cremelor pentru umpluturi, produselor lactate etc, asigură pentru dumneavoastră un real avantaj.
MTC ROMANIA se dedică pentru a vă oferi doar soluţiile cele mai bune şi noutăţile apărute în acest domeniu dezvoltate şi testate în fabricile pilot ale furnizorului nostru, susţinute de tehnicienii noştri pregătiţi să vă asiste în aplicaţiile dumneavoastră.PrajiThe main category of products in this group are emulsifiers for aerated products obtained by beating.
Support these products is natural starch which provides health benefits and product development so that we can offer exclusively vegetable GM, products. Palsgaard SA series, patented of Palsgaard, is based on the unique ingredient with a lot of benefits in industrial production line: – Instant effect, simplified labeling, improved shelf life, , even juicier cake, simplified recipe adjustment, flexibility for a large range of applications, low dosage, easy handling and storage.

Applications
Palsgaard_rulada
– All types of tops (sponge cakes, pound cakes, Swiss rolls and snack cakes)
– Pasta
Basic properties of these products are: driving characteristics, texture, tolerance, shape and appearance.
pALSGAARD_tort

Our knowledge in other areas in which we operate, such as the manufacture of chocolate, creams, fillers, dairy, etc., provide for you a real advantage
MTC ROMANIA is dedicated to provide you only the best solutions and novelties in this field developed and pilot tested in our supplier factories, supported by our trained technicians to assist you in your applications.