MTC ROMANIA oferă emulgatori şi amestecuri de emulgatori şi stabilizatori Palsgaard A/S, pentru orice tip de desert congelat ca îngheţata premium sau standard, produse cu conţinut scăzut de grăsime, îngheţată pe bază de apă, şerbet sau sorbet.

Principalele efecte ale emulgatorilor/stabilizatorilor în producţia de îngheţată:
– Facilitează introducerea aerului în mix conferind o creştere ridicată şi stabilă în volum
– Previne formarea cristalelor de gheaţă conferind o textură uniformă şi fără aglomerări
– Conferă o topire lentă îngheţatei
– Protejează îngheţata împotriva neplăcerilor produse de şocuri termice din timpul distribuţiei şi transportului.

Ingheţată standard
pALSGAARD_ice_cream_lawfat
Datorită flexibilităţii produselor Palsgaard, acestea au aplicaţii în mai multe tipuri de îngheţată: pachete de familie, pahare şi cornete, îngheţată servită moale, îngheţată cu conţinut caloric scăzut.

Ingheţată premium
1.1.
Acest tip de îngheţată este caracterizat prin cremozitate, textură fină, fără cristale de gheaţă sesizabile.

Sorbet si şerbet
sorbet_250x192
Datorită gamei Palsgaard aceste tipuri de produse pot fi obţinute cu o textură de îngheţată cremoasă şi răcoroasă.

Îngheţată pe bază de apă
Palsgaard_water ice - 3 colour
Principala funcţie a stabilizatorului în această aplicaţie este aceea de a controla formarea cristalelor de gheaţă şi menţinerea culorii şi aromei.

Îngheţată extrudată pe bază de apă
clown-face_250x199 Această tehnologie oferă posibilitatea obţinerii unor forme interesante de îngheţată. Prin incorporarea de aer în produs textura acestuia devine mai cremoasă.

Mouss-uri congelate
chocolate_mousse
Ingredientele folosite la fabricarea acestor produse sunt aceleaşi ca şi în cazul îngheţatei, emulgatorul/stabilizatorul făcând diferenţa. Pentru că este un produs care se serveşte la 50C, principala funcţie a ingredientelor este de a menţine structura aerată.Palsgaard A/S offers emulsifiers and mixtures of emulsifiers and stabilizers for any type of frozen dessert like ice cream or standard low-fat products, water-based ice cream, sherbet or sorbet.
The main effects of emulsifiers / stabilizers in ice cream production:
– Facilitates air into the mix giving a high and stable growth in volume
– Prevents ice crystal formation giving a uniform texture without agglomeration
– Provides slow melting ice
– Protects against inconvenience caused by ice thermal shock during distribution and transport.
Standard ice cream
pALSGAARD_ice_cream_lawfat
Palsgaard products have applications in many types of ice cream: family packs, cups and cones, mousse, low-calorie ice cream.

Ice cream premium
1.1.
This type of ice cream is characterized by creamy aspect, fine texture without noticeable ice crystals.

Sorbet and sherbet
sorbet_250x192
With Palsgaard products these types of products can be obtained with a cool and creamy ice cream texture.

Water-based ice cream
Palsgaard_water ice - 3 colour
The main function of Stabilizer in this application is to control ice cream crystal formation and maintenance of color and flavor.

Extruded ice cream water based
clown-face_250x199
This technology offers the possibility of some interesting forms of ice. By incorporating air into product, the texture becomes creamier.

Frozen mousse
chocolate_mousse
Ingredients used in manufacturing are the same as for ice cream, emulsifier/stabilizer differentiates. Because it is a product that is served at 50C, the main function of ingredients, is to maintain the aerated structure.